North West

Pierre van Vuuren

Provincial Agricultural Manager

Rustenburg

(014) 590 1582

083 309 9351

Frikkie van Eeden

Agricultural Advisor

Rustenburg

(014) 590 1582

083 388 3236

Willie Venter Manager Agricultural Market Potchefstroom (011) 293 8557 083 307 4345

Giep van Niekerk

Manager: Agricultural Market

Lichtenburg

(018) 632 4257

083 3072428

Lodewyk Matthee

Manager: Agricultural Market

Schweizer-Reneke

(053) 963 1289

083 307 2429

Johan Booysen

Manager: Agricultural Market

Potchefstroom

(018) 293 8549

083 408 0253

Daniel Grobler

Manager: Agricultural Market

Rustenburg (Northam)

(014) 784 0375

083 307 2134

Oosie van Staden

Manager: Agricultural Market

Rustenburg

(014) 590 1521

083 307 8569

Jacques Taylor

Manager: Agricultural Market

Vryburg

(053) 441 5950

083 307 1791

Pikkie Kotze

Manager: Agricultural Market

Schweizer-Reneke

(053) 963 1289

083 408 0252