Besigheidsdienste > Landboudienste > Produkte en dienste > Spesialisinsette
Language: English  Afrikaans

Spesialisinsette Spesialisdienste

Omvattende landbouverslae en lewensvatbaarheidstudies

Standard Bank kan 'n gespesialiseerde ontleding van jou besigheid doen.

'n Omvattende landbouverslag (OLV) sluit 'n kontantvloeistaat, 'n ontleding van jou terugbetaalvermoŽ en 'n berekening van die produktiewe waarde van die eiendom in.

'n Sensitiwiteitsontleding word ook gedoen deur veranderlikes in berekening te bring soos prys, opbrengs, verskillende kombinasies van ondernemings, 'n finansiŽle ontleding van die boer se finansiŽle state en 'n risiko-ontleding.
'n Risiko-ontleding van die relevante risikofaktore word gedoen, byvoorbeeld tegniese en finansiŽle bestuur, ondernemingsrisiko en bemarkingsbestuur.

'n Lewensvatbaarheidstudie is 'n meer beknopte OLV, aangesien die finansiŽle of risiko-ontleding weggelaat kan word.
Hierdie spesialisdiens is op aanvraag teen 'n koste beskikbaar.

Vir meer inligting, kontak u plaaslike landbou-adviseur of jou Landboumarkbestuurder.

Vir 'n voorbeeld van 'n OLV, kliek hier vir pdf-formaat of word-formaat

Kontak Ons